Գլխավոր Աստվածաշնչի ընթերցման պլան

Աստվածաշնչի ընթերցման պլան

ԱՆՎԱՐ աղոթքներ

ԹՈՂ աղոթքներ